UNGDOMSARBEID / UTVEKSLING

ettårsutveksling

INNEBÆRER ETT ÅRS SKOLEGANG PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE I ET AV DE LANDENE VI UTVEKSLER MED

Rotary har et internasjonalt ungdomsutvekslingsprogram, som årlig involverer mange rotarianere og tusenvis av unge over hele verden. Hvert år reiser unge mellom 16 og 18 år til et annet land og en annen kultur. De bor privat hos en rotaryfamilie og fortsetter skolegangen i det "fremmede" land. På samme måte er norske rotaryfamilier vertskap for en utenlandsk student. Her knyttes det familielignende bånd, som kan vare i mange år inn i fremtiden. Disse utvekslingene gir mulighet til å knytte kontakter, bygge nettverk og utvikle vennskap over grensene.

En av Rotarys intensjoner med dette er å bidra på en lang rekke måter, og på de fleste nivåer, til å skape en bedre verden. En av disse måtene og nivåene, og kanskje en/et av de aller viktigste, er ordningen for utvekslingsstudenter. At ungdommer får anledning til å reise ut i verden og bli kjent med nye mennesker, kulturer og samfunnsordninger i den perioden av livet der de blir formet som ansvarlige samfunnsborgere, bidrar til at de kan få et egenutviklet, erfaringsbasert menneskesyn som bidrar til dialig og samkvem over landegrensene, og ikke et syn som blir preget av overtro, redsel for det ukjente og kulturelle misforståelser.

I motsetning til de aller fleste andre organisasjoner som driver med utveksling er Rotary sin ordning en non-profit ordning basert på Rotarys frivillige samfunnsnyttige innsats. Dette gjør at flinke og motiverte ungdommer fra alle samfunnslag kan komme seg ut i verden. Rotarys 1,2 millioner medlemmer rundt omkring i verden sørger for velegnede og motiverte vertsfamilier. Rotarys lokale klubber sørger for program og personlig oppfølging i løpet av utvekslingsperioden.

For skoleåret 2019/2020 sendte Stjørdal Rotaryklubb en student til Frankrike, mens det ble tatt i mot en student fra Frankrike.

PROGRAMMETS FORMÅL 

  • Å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over landegrensene.
  • Å reise med Rotary betyr at den lokale klubben i det landet du reiser til passer på at du trives med familien og i skolen. Du vil også ha en fast kontaktperson, rotarianer i vertsklubben, som skal være din faste støtte under hele oppholdet.

HVEM KAN SØKE?

  • Du må være mellom 16 - 18 år (ikke fylt 18 år ved utreise)
  • Du må ha avsluttet 1. eller 2. klasse i videregående skole
  • Du må være sosial og utadvendt
  • All ungdom som anbefales av en rotaryklubb - også barn av rotarianere kvalifiserer til å søke.

HVA KOSTER DET?

Avhengig av hvilket land du reiser til, vi skiller mellom Europa og utenfor Europa, vil prisen ligge på ca. kr 50.000 utenfor Europa, og mellom 30.000 og 40.000 kroner til land i Europa. Mer informasjon om dette får du av kontaktpersonen i ditt distrikt.

Selv om den mottakende klubben gir deg månedspenger, i dag ca. $100, må du regne med penger til personlig forbruk, gaver og souvenirer og reiser som arrangeres av Rotary. Reisene er frivillige.

HVORDAN SKAL du SØKE?

Søknaden sendes til din lokale Rotaryklubb. Mer opplysninger får du hos en ansvarlig kontaktperson i ditt Rotarydistrikt. Her kan du blant annet finne kart over Norge og kontaktinformasjon til kontaktpersonene i de forskjellige distriktene. 

  1. Foreløpig søknadsskjema
  2. Endelig søknadsskjema

Søknadsfristen er 1. november året før du reiser.

Rotarys utvekslingsprogram i Norge administreres av NORFO - Norsk Rotary Forum.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Airport Hotel Værnes
Adresse: Kjøpmannsgate 20
Postnummer: 7500
Sted: Stjørdal
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: No meetings are scheduled for July / Ingen møter er planlagt for juli måned.

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...