PROSJEKTER

Prosjekter og dugnader i regi av klubben

Stjørdal Rotaryklubb engasjerer seg i et mangfold av ulike lokale og internasjonale prosjekter.                                                                    Blant mange av våre spennende prosjekter, kan følgende nevnes:

  • Årlig vårdugnad i Prestegårdshagen ved Værnes Kirke.

  • Årlig rydding, vedlikehold og merking av pilgrimsleden/St. Olavsleden som går mellom Levanger og Hommelvik. St. Olavsleden starter i byen Selånger, ved Sveriges østkyst og og ender i Nidarosdomen i Trondheim. En strekning på hele 580 kilometer fra start til slutt! Den følger deler av veien som Olav Haraldsson reiste da han sommeren 1030 kom tilbake fra Novgorod i Russland for å gjenerobre den norske tronen. En reise som endte med slaget på Stiklestad, Olav Haraldssons død og påfølgende helgenkåring.

  • En egen høst- og vintertur for flyktninger i Værnesregionen arrangeres hvert år i tett samarbeid med Frivilligsentralen og Røde Kors i Stjørdal og Selbu. Dette er to årlige høydepunkter som er med på å bidra til integrering og inkludering i lokalsamfunnet vårt. Hvert år samler vi over 100 deltakere til grilling og norske vinteraktiviteter som skileik, hundesledekjøring, aking og grunnleggende opplæring i å stå på ski. I februar 2020 ble arrangementet "Vinter i Norge" og "Den store skidagen" på Selbuskogen Skisenter avholdt for 11. gang og dette har blitt et svært så populært og attraktivt tilbud for både store og små skiglade deltakere.

  • Hvert år deltar medlemmer i Stjørdal Rotaryklubb i en årlig land- og strandryddedag i Stjørdal Kommune i forbindelse med den nasjonale strandryddedagen, Norges største kollektive dugnad og et årlig, landsomfattende miljøtiltak i regi av Hold Norge Rent. På vårparten bidrar vi med å rydde vår 30 kilometer lange strandsone fri for alt av avfall og søppel. Dette er en dugnad som gjennomføres sammen med flere andre organisasjoner, lag og foreninger og frivillige fra hele Værnesregionen.

  • Stjørdal Rotaryklubb har bidratt i Helseundersøkelsen i Nord-trøndelag med blant annet anskaffelse av hjertestarter til Norsk Folkehjelp i Stjørdal og bistand med transport av eldre til aktivitetsdager, og en rekke andre veldedige formål.

  • Våre medlemmer i Stjørdal Rotaryklubb deltar jevnlig i arbeid med rigging og nedrigging i forbindelse med konserter, teaterforestillinger og andre arrangementer i Kimen Kulturhus og Kimen Kino. Inntektene fra dette arbeidet brukes til både lokale og internasjonale prosjekter.

  • Bygging og oppføring av gapahuk på Monaplassen som ligger midt i St. Olavsleden mellom Berrihytta og Bjørkbakken i Stjørdal.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Airport Hotel Værnes
Adresse: Kjøpmannsgate 20
Postnummer: 7500
Sted: Stjørdal
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: No meetings are scheduled for July / Ingen møter er planlagt for juli måned.

Place content here
Les mer



rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...