KLUBBEN / HVA KAN KLUBBEN TILBY DEG?


HVA KAN KLUBBEN TILBY DEG?

  • Deltagelse i en internasjonal organisasjon med klubber i de fleste land. Som medlem av Rotary har du møterett ved besøk i alle klubber verden over
  • Medlemskap i en lokal forening som møtes ukentlig (Vår klubb møtes mandager kl 1930-2030) med faglig og sosialt program. Sosiale arrangementer og mange faglige møter er åpne også for ledsagere
  • Mulighet for å engasjere deg i ledelse av klubben og delta i forskjellige typer prosjekter lokalt eller internasjonalt. (Rotasjonsprinsipp for alle verv i klubben)
  • Mulighet for å få kunnskap om og utveksle erfaringer med medlemmer som representerer en rekke forskjellige yrkesgrupper
  • Mulighet for å delta i internasjonal ungdomsutveksling med egne barn
  • Mulighet for å delta i sosiale eller faglige nettverk med Rotaryvenner
  • Du mottar informasjon om organisasjonens virksomhet på internett fra klubben og nasjonale og internasjonale Rotary organisasjoner gjennom velutviklede web sider
  • Du mottar informasjon gjennom medlemsbladet Rotary Norden 8 ganger pr år og Norsk Rotarys Årbok en gang pr år

  • Rotary åpner dører

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Airport Hotel Værnes
Adresse: Kjøpmannsgate 20
Postnummer: 7500
Sted: Stjørdal
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: No meetings are scheduled for July / Ingen møter er planlagt for juli måned.

Place content here
Les mer



rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...