FAKTA OM ROTARY

hvem er vi?

Rotary er en verdensomspennende serviceorganisasjon, partipolitisk og religiøst uavhengig med ca. 1,2 millioner medlemmer i over 34.000 klubber i mer enn 200 land og 34 geografiske områder over hele verden. De som innbys til medlemskap, er ressurssterke menn 
og kvinner som har bred yrkesmessig bakgrunn, og de skal alle representere sine yrker på et høyt faglig nivå.

Rotary-emblemet – et tannhjul med 24 tenner og 6 eker – kan symbolisere heltidsengasjement i og for Rotary og 
å ”gagne andre” 24 timer i døgnet.

Rotarys formål er å gagne andre gjennom å lære våre medmennesker å kjenne, samt ved å stille høye etiske krav 
til oss selv i yrke og samfunnsliv, ved å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid og ved å søke å virkeliggjøre 
Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere. Rotarianere arbeider for internasjonal forståelse 
og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker.

HVA GJØR ROTARY?


Lokalt karakteriseres Rotary best ved hjelp av aktivitetene i klubbene som har møte hver uke hvor medlemmene 
treffer gode venner, drøfter felles innsats og hører foredrag fra ulike fagområder. Yrkessammensetningen i en 
Rotaryklubb skal være representativ for det lokale samfunn.

Internasjonalt arbeider Rotary for fred og forståelse over landegrensene gjennom internasjonal ungdomsutveksling, 
omfattende studiestipendier og spesielle gruppestudieutvekslinger som for eksempel: GSE – hvor unge ikke-rotarianere 
inviteres til å studere andre lands kultur, samfunns- og yrkesliv i løpet av en 4-6 ukers studietur. Rotary støtter også 
humanitært arbeid over hele verden, og hvert år gjennomføres det over 50.000 prosjekter – ofte regionalt eller lokalt ledet. 
De største gjennomføres via Rotary-fondet TRF - The Rotary Foundation.

ROTARYS ”FLAGGSKIP” TRF:

Rotary-fondet (TRF - The Rotary Foundation) som ble opprettet i 1917, har siden 1947 fordelt mer enn 3,4 milliarder dollar til sine lokale og internasjonale prosjekter. Rotary støtter humanitært og fredsskapende arbeid over hele verden, med spesiell fokus på: fredsarbeid og konfliktløsning, helseforebyggende tiltak/behandling, rent vann og sanitærprosjekter, helsetiltak for mor og barn, grunnutdanning og leseferdighet i tillegg til økonomisk- og samfunnsmessig utvikling. End Polio Now er et eksempel på et slikt verdensomspennende prosjekt hvor Rotary har tatt sikte på å utrydde bl.a. polio på verdensbasis.

For barn og ungdom


 • Rotaract omtales ofte som Rotarys ungdomsorganisasjon. Det er en selvstendig organisasjon med motto: "Fellowship through service". Rotaract har medlemmer mellom 18 og 30 år i mer enn 8000 klubber i 167 land over hele verden.
 • Interact er en organisasjon for ungdom mellom 12 og 18 år. Det er ca. 12.300 klubber i 133 land over hele verden.
 • Ungdoms- og Tiltaksfondet, opprettet i 1966, har siden 1976 støttet ungdomsaktiviteter og prosjekter.
 • Ungdomsutvekslingen er et program hvor Rotary sender og mottar ungdom til sommerleirer og ett års utveksling.
 • RYLA står for Rotary Youth Leadership Award. Deltagere får her en innføring i lederskap.
 • Georgiastipendet er et tilbud om et studieår ved college eller universitet i staten Georgia i USA.
 • Georgia takkestipend er etablert av NORFO. Tre studenter fra Georgia inviteres til den internasjonale sommerskolen ved Universitetet i Oslo.
våre fokusområder

Rotary jobber med prosjekter innenfor følgende områder:

 • FREDSARBEID OG INTERNASJONAL KONFLIKTLØSNING
 • SYKDOMSFOREBYGGING OG BEHANDLING
 • GRUNNUTDANNING OG LESEFERDIGHET
 • VANN OG SANITÆR
 • BARNE- OG MØDREHELSE
 • ØKONOMI- OG SAMFUNNSUTVIKLING
 • MILJØ
organisering av rotary

Rotary International (RI) er navnet på den internasjonale Rotaryorganisasjonen. RI ledes fra hovedkontoret i Evanston, Illinois i USA av en president og et styre på 17 medlemmer.

Rotary i Norge er delt i seks distrikter med ca. 10.700 medlemmer i ca. 290 klubber over hele landet. Hvert distrikt ledes av en guvernør som i likhet med klubbpresidentene fungerer ett år - fra juli til og med juni påfølgende år.

Norsk Rotary Forum (NORFO) fungerer som fellesorgan for norske guvernører, og fremmer kontakten mellom distriktene. NORFO forvalter fond og utnevner tillitsvalgte på nasjonal basis. NORFO koordinerer fellesoppgaver for distriktene og arbeider blant annet med opplæring av nye guvernører. NORFO utgir informasjonsmateriell på vegne av de norske Rotarydistriktene.

HISTORIe

1900
 • Rotary ble stiftet av advokaten Paul Percy Harris. Han var bosatt i Chicago og savnet verdiene som prefet oppvekstmiljøet på hjemstedet hans i Vermont. Etter en søndagsmiddag hos en bekjent i Chicago i 1900 gikk de en tur i nabolaget og passerte mange forskjellige bedrifter. Her fikk Harris idéen til en klubb for mennesker fra vidt forskjellige bransjer. Det skulle gå enda fem år før idéen ble satt ut i livet.
1905
 • Det første møtet ble avholdt 23. februar i 1905 i Chicago, Illinois i USA, som deretter regnes som Rotarys fødselsdag. Rotary har vært mønster for andre serviceorganisasjoner som for eksempel Lions og Kiwanis. Navnet "Rotary" kommer av at de ukentlige møtene opprinnelig "roterte" blant medlemmene.
1912
 • Nye Rotaryklubber spredte seg raskt utover USA. I 1912 ble de første klubbene i Europa etablert.
1917
 • Opprettelsen av Rotary-fondet.
1922
 • Den første norske og nordiske Rotaryklubben ble startet i Norge allerede i 1922 da Oslo Rotary Klubb fikk sitt charter 1. juni. København RK organiserte seg noe tidligere, men fikk sitt charter først i august 1922. Sverige og Finland kom med i 1926. Island i 1934.
2017
 • Over 1,2 millioner medlemmer i ca. 34.000 klubber i mer enn 200 land.

Rotary I NORGE OG I NORDEN: 

Den første norske og nordiske Rotaryklubben ble startet i Norge allerede i 1922 da Kristiania Rotary Klubb fikk sitt charter 1. juni. København RK organiserte seg noe tidligere, men fikk sitt charter først i august 1922. Sverige og Finland kom med i 1926. 
Island i 1934. Det er nå henimot 70.000 rotarianere i de fem nordiske land. (2004).

Den norsk-amerikanske senator Olaf M. Oleson fra Fort Dodge Rotary Club, Iowa tok initiativ til etablering av Kristiania-klubben. Ved byens navneforandring skiftet naturlig nok klubben navnet til Oslo Rotaryklubb. Etter charterdato er Oslo Rotaryklubb også den eldste Rotaryklubben i Skandinavia.

Oleson hadde deltatt på Rotary Internationals årskongress (Convention) i Edinburgh i 1921 - den første i Europa. Under et besøk i Norge tok han saken opp med gamle venner og henstilte til sin nevø, kaptein i Garden, Ola Five, å forsøke å få i stand en klubb i Kristiania. 
Den 13. oktober 1921 etablerte Five en organisasjonskomité med seg selv som sekretær. Overrettssakfører og translatør Trygve H. Wegge ble klubbens første president og ved utløpet av 1922 hadde klubben 17 medlemmer.

Fra Kristiania/Oslo bredte Rotary seg utover landet. Oslo-klubben ble etter hvert fadder for en rekke andre klubber - først for Stavanger og Bergen Rotary Klubber i 1924. Jubileumsskriftet "Rotary i Oslo 1921-1972" og femtiårsberetningen for rotarydistrikt 231 inneholder detaljert informasjon om utviklingen fra starten.

Opprettelsen av det første rotarydisitriktet i Norge - forøvrig også det første i Norden - fant sted i 1927 med Nils Parmann (Oslo RK) som den første distriktsguvernør. Norge fikk sin første Interact-klubb i 1964 (Oslo) og sin første Rotaract-klubb i 1969 (Gimle). Norge er i dag ett av de land med den høyeste rotarianer-tetthet. Nesten hver 300 innbygger er rotarianer.

H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Airport Hotel Værnes
Adresse: Kjøpmannsgate 20
Postnummer: 7500
Sted: Stjørdal
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: No meetings are scheduled for July / Ingen møter er planlagt for juli måned.

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...