KLUBBEN / OM KLUBBEN
Map Data
Map data ©2016 Google
Map DataMap data ©2016 Google
Map data ©2016 Google
Map
Satellite

om klubben

Stjørdal Rotaryklubb ble etablert i 1961.
Charterklubb er Trondhjem Rotaryklubb.
Klubben har pr. 1. januar 2015 41 medlemmer.

MØTESTED:    QUALITY AIRPORT HOTEL VÆRNES,

                      KJØPMANNSGATA 20, 7500 Stjørdal

MØTETID:     MANDAG kl. 19.30ROTARY'S FORMÅL

Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet og spesielt viljen til:

Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre.

Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet.

Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv.

Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Airport Hotel Værnes
Adresse: Kjøpmannsgate 20
Postnummer: 7500
Sted: Stjørdal
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...